Search
K

Giới thiệu

Token api

 • Token được người dùng tự tạo trong hệ thống quản lý vận đơn.
 • Đối tác NÊN tạo token cho từng môi trường với đường link bên dưới:
  • Production : bill.ems.com.vn
  • Sandbox : staging.bill.ems.com.vn

Version history

v1.2.2 01/06/2020:
 1. 1.
  Bổ sung dịch vụ ECOD-Đồng giá, dịch vụ siêu tốc nội thành.
 2. 2.
  Kết nối tích hợp đối tác lớn.
v1.2.1 01/04/2020:
 1. 1.
  Bổ sung API tạo xuất kho.
v1.2.0 23/10/2018:
 1. 1.
  Bổ sung danh sách dịch vụ.
 2. 2.
  Bổ sung danh sách trạng thái.
 3. 3.
  Chỉnh sửa UI tài liệu.
v1.0.1 13/10/2018:
 1. 1.
  Bỏ chức năng lấy danh sách đơn hàng.
 2. 2.
  Tối ưu thông tin tạo đơn hàng.