Giới thiệu

Token api

 • Token được người dùng tự tạo trong hệ thống quản lý vận đơn.

 • Đối tác NÊN tạo token cho từng môi trường với đường link bên dưới:

  • Production : bill.ems.com.vn

  • Sandbox : staging.bill.ems.com.vn

Version history

v1.2.2 01/06/2020:

 1. Bổ sung dịch vụ ECOD-Đồng giá, dịch vụ siêu tốc nội thành.

 2. Kết nối tích hợp đối tác lớn.

v1.2.1 01/04/2020:

 1. Bổ sung API tạo xuất kho.

v1.2.0 23/10/2018:

 1. Bổ sung danh sách dịch vụ.

 2. Bổ sung danh sách trạng thái.

 3. Chỉnh sửa UI tài liệu.

v1.0.1 13/10/2018:

 1. Bỏ chức năng lấy danh sách đơn hàng.

 2. Tối ưu thông tin tạo đơn hàng.

Last updated